มีการรับประกันอย่างไรบ้าง

โดย: Bagon E-Bike [IP: 125.27.41.xxx]
เมื่อ: 2013-07-05 12:32:50
รับประกันแบตเตอรี่ 6 เดือน

รับประกันมอเตอร์ 1 ปี

* นับจากวันที่ซื้อ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 99,444