บากอน ร่วมกับ Home & Pool และกลุ่ม เพื่อพัทยา ร่วมโครงการ ไม่ทิ้งกัน ในสถานะการณ์โควิดที่ผ่านมา แม้เป็นมด ก็เป็นมดงาน ที่ช่วยกันอย่างเต็มที่

 

           Bagon E-Bike ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อเป็นการนำเสนอจักรยานไฟฟ้าของบากอนให้เป็นที่รู้จัก ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนใช้พาหนะพลังงานทางเลือกเพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

Visitors: 115,565