จักรยานไฟฟ้า บากอน

รถจักรยานไฟฟ้า (Electric Bicycle) ซึงบางทีเรียกว่า Motorized bicycle เป็นจักรยานที่ติดมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อช่วยแรงคนที่ใช้ถีบ บางทีจัดเป็นรถหรือยานพาหนะลูกประสม (Hybrid Vehicles) ในแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ร่วมกับพลังงานคน บางทีก็เรียกว่า “ยานพาหนะไฟฟ้าแบบเบา” (Light electric Vehicle – LEV) เพราะจัดเป็นยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้จากพลังแบตเตอรีแต่มีขนาดเบาใช้ร่วมกับพลังคนถีบ  

การเติมพลังไฟฟ้าก็ทําได้โดยง่าย ด้วยการเสียบปลักเข้ากับเต้าไฟฟ้าทั่วไปในบ้าน ใช้อัดไฟฟ้าแบบยาวทั้งคืน หรือจะอัดไฟแบบเร็ว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาที และมีกําลังไฟได้ร้อยละ80 ของไฟฟ้าเต็มการอัดแบบยาว 

แม้ในปัจจุบัน  ยานพาหนะทั่วไปที่เป็นระบบที่ผ่อนแรงคนก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์  ที่ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ขนาดเล็กใช้น้ำมัน หรือที่เรียกว่า Petroleum  และขนาดที่ใช้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตามฐานะทางเศรษฐกิจ และความชอบสนุกกับความเร็ว แต่ในยุคที่ทุกคนต้องคิดถึงการประหยัดพลังงาน  รถจักรยานขนาดเบาที่ติดมอเตอร์พร้อมแบตเตอรีก็กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน ช่วยเศรษฐกิจ เพราะลดการใช้พลังงานลงมาก และยังส่งเสริมให้คนต้องใช้แรงงานคนในการถีบ ถือเป็นการออกกําลังกายในแบบพอประมาณ และใช้งานได้จริง

 

Electric Bike or Motorized bicycle is a bicycle with the electric motor. It is propel by the electric motor & reduce the rolling by human power. We can call it as a Hybrid Vehicles or Light Electric Vehicle – LEV. It is very simple to recharge the battery, just plug the battery with the land electric line. There are 2 recharge modes, long term & short term recharge.

Long term recharge takes 8 hours. Short term recharge takes only 30 minutes but will get only 80% power of long term recharge.

Otherwise, the petroleum vehicle is the most popular vehicle at the moment. The size of the engine is depend on the budget & personal liking. 

Nowadays, all around the world promote campaign for global warming reduction. The global warming reduction vehicle is become a popular vehicle.

It help you to pay less & it will be your exercise machine also.

 

 
Visitors: 115,588