จักรยานไฟฟ้าลิเธี่ยม

            จักรยานไฟฟ้าลิเธี่ยม เป็นรูปแบบใหม่ของจักรยานไฟฟ้าในยุคปี 2015 วัสดุที่นำมาผลิตเป็นตัวรถก็เปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียม อัลลอย ซึ่งทำให้น้ำหนักของรถเบาขึ้น แต่ความแข็งแรงยังเหมือนเดิม

            และในส่วนของแบตเตอรี่ ก็เปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่แบบลิเธี่ยม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเก็บไฟดีกว่า และน้ำหนักเบากว่าแบตเตอรี่แห้งแบบเดิม รวมทั้งใช้เวลาในการชาร์จไฟสั้นลง ส่วนอายุการใช้งานและระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ยังคงเท่าเดิม

 

             Lithium Electric Bike is a new trend of 2015 model. It's frame made from aluminium alloy. The gross weight is reduce 50% of the iron model, but strong as the same.

             Lithium battery is better than lead acid battery, lighter and charging time is shorter. Otherwise, the battery life and the distance per 1 charge is the same also.

Visitors: 115,563