อะไหล่จักรยานไฟฟ้า

8

มอเตอร์ 350w & 450w

6,250 บาท

กล่องควบคุม 60V   1,750 บาท

กล่องควบคุม 48V   1,550 บาท

กล่องควบคุม 36V   1,150 บาท

         

เครื่องชาร์ต

950 บาท

 

แบตเตอรี่ 12V 12Ah

1,050 บาท

 
       
 

กล่องใส่แบตเตอรี่

650 บาท

 

ชุดควบคุมเบรก

250 บาท

 
         
 

 

ไฟหน้า BG-03

350 บาท

   ไฟเลี้ยว BG-03

250 บาท

 
         
  ไฟหน้า BG-04

350 บาท

 

ไฟเลี้ยว BG-04

250 บาท

 
         
  ไฟหน้า-ไฟเลี้ยว BG-05

550 บาท

  ไฟหน้า-ไฟเลี้ยว BG-07

350 บาท

 
         
 

แผงหน้าปัด BG-03

350 บาท

  แผงหน้าปัด BG-04

350 บาท

 
         
  แผงหน้าปัด BG-05

350 บาท

  แผงหน้าปัด BG-07

350 บาท

 
         
 

แท่นรองเบาะ

250 บาท

 

เบาะนั่ง

350 บาท

 
         
 

เบาะนั่ง BG-03 & BG-04

550 บาท

 

ชุดควบคุมแตร-ไฟ

250 บาท

 
         
 

โช๊คอัพเดี่ยว    250 บาท

โช๊คอัพคู่         450 บาท

 

คันเหยียบ

150 บาท

 
         
 

ยางนอก 14 x 2.125    380 บาท

ยางนอก 16 x 2.125    450 บาท

ยางนอก 16 x 2.5        380 บาท

ยางนอก 22 x 2.125    380 บาท

 

  ยางใน 14 x 2.125    290 บาท

ยางใน 16 x 2.125    290 บาท

ยางใน 16 x 2.5        350 บาท

ยางใน 22 x 2.125    350 บาท

 
         

แบบฟอร์มการสั่งซื้อ (Order Form)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (Please complete this form)
Visitors: 115,066