มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

จักรยานไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แตกต่างกันอย่างไร

จักรยานไฟฟ้า และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จะแตกต่างกันที่ความเร็วซึ่งเป็นผลมาจากขนาดของตัวมอเตอร์ที่แตกต่างกันซึ่งมีหน่วยเป็น (W - Watt)
และขนาดของแบตเตอรีซึ่งมีหน่วยเป็น (V - Volt) ซึ่งก็อยู่ที่จะเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และจุดที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือ
จักรยานไฟฟฟ้าจะมีที่ถีบ แต่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะไม่มีที่ถีบ

 

What are the differences between electric bike & electric motorbike ?

The differences between electric bike & electric motorbike are size of motor and battery & treadle.
Electric motorbike has bigger motor (W - Watt) and bigger battery (V - Volt)
Another different is electric bike has the treadle but electric motorbike doesn’t has the treadle.

 

Visitors: 115,563