จักรยานไฟฟ้า

รถจักรยานไฟฟ้า (Electric Bicycle) ซึงบางทีเรียกว่า Motorized bicycle เป็นจักรยานที่ติดมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อช่วยแรงคนที่ใช้ถีบ

บางทีจัดเป็นรถหรือยานพาหนะลูกประสม (Hybrid Vehicles) ในแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ร่วมกับพลังงานคน

บางทีก็เรียกว่า “ยานพาหนะไฟฟ้าแบบเบา” (Light electric Vehicle – LEV) เพราะจัดเป็นยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้จากพลังแบตเตอรีแต่มีขนาดเบา  

ใช้ร่วมกับพลังคนถีบ  การเติมพลังไฟฟ้าก็ทําได้โดยง่าย ด้วยการเสียบปลักเข้ากับเต้าไฟฟ้าทั่วไปในบ้าน

ใช้อัดไฟฟ้าแบบยาวทั้งคืน หรือจะอัดไฟแบบเร็ว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาที และมีกําลังไฟได้ร้อยละ80 ของไฟฟ้าเต็มการอัดแบบยาว 

 

Electric Bike or Motorized bicycle is a bicycle with the electric motor. It is propel by the electric motor & reduce the rolling by human power.

We can call it as a Hybrid Vehicles or Light Electric Vehicle – LEV. It is very simple to recharge the battery

just plug the battery with the land electric line. There are 2 recharge modes, long term & short term recharge.

Long term recharge takes 8 hours. Short term recharge takes only 30 minutes but will get only 80% power of long term recharge.

Visitors: 115,563